Disclaimer

Algemeen

De auteur van deze website verleent u hierbij toegang tot telagebloedsuiker.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door de auteur en derden zijn aangeleverd. De auteur behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op telagebloedsuiker.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De op telagebloedsuiker.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de auteur. En zijn dan ook geenszins medisch advies. Voor medisch advies moet altijd eerst een arts geraadpleegd worden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De auteur. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De auteur, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van telagebloedsuiker.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen..