Een te lage bloedsuikerspiegel herkennen bij iemand anders

De meeste mensen die regelmatig te maken hebben met schommelingen in de bloedsuikerspiegel, herkennen een te lage bloedsuikerspiegel en een te hoge bloedsuikerspiegel vrijwel meteen. Toch kan het voorkomen dat de persoon die de te lage of te hoge bloedsuikerspiegel heeft, dit niet meteen herkent.

Kent u iemand met schommelingen in de bloedsuikerspiegel en vindt u het belangrijk dat u een te lage bloedsuikerspiegel bij deze persoon ook kunt herkennen? Lees dan op deze pagina welke kenmerken een te lage bloedsuikerspiegel aangeven en u weet precies wanneer de ander een te lage bloedsuikerspiegel heeft. Dit is bijvoorbeeld handig om te weten als uw kind regelmatig met een te lage bloedsuikerspiegel te maken heeft.

Duizeligheid en misselijkheid

Een van de eerste kenmerken van een te lage bloedsuikerspiegel, is duizeligheid of misselijkheid. Weet u dat iemand regelmatig te maken heeft met schommelingen in de bloedsuikerspiegel en voelt deze persoon zich duizelig en/of misselijk? Dan kan dit een teken zijn dat de bloedsuikerspiegel te laag is.

Flinke hoofdpijn

Naast duizeligheid en misselijkheid, kan de persoon met de te lage bloedsuikerspiegel ook te maken krijgen met flinke hoofdpijn. Weet jij dat een vriend(in), familielid of collega regelmatig een lage bloedsuikerspiegel heeft en klaagt hij of zij over flinke hoofdpijn? Wees dan alert. Deze klacht kan namelijk op een daling in de bloedsuikerspiegel duiden.

Zweten en beven

Wordt de bloedsuikerspiegel nog lager, dan kan de persoon in kwestie ook gaan zweten en beven. Hij of zij ziet er nu echt ziek uit en geeft waarschijnlijk ook duidelijk aan zich niet lekker te voelen. De handen worden klam, er gaat zweet op het voorhoofd en in de nek staan en als de handen worden uitgestoken, kunt u zien dat de handen niet stil kunnen blijven hangen door het beven. Dit zijn zeker tekenen dat de bloedsuikerspiegel te laag is en u moet handelen om de bloedsuikerspiegel weer op peil te brengen.

Moeilijk uit de woorden komen

Veel mensen met een te lage bloedsuikerspiegel, kunnen bij een daling in het bloedsuikergehalte ook niet meer goed uit de woorden komen. Er wordt een beetje met een dubbele tong gepraat, zoals vaak ook het geval is bij mensen die te veel hebben gedronken. Wordt er inderdaad gedronken en praat hij of zij met een dubbele tong? Dan hoeft dit dus niet door de alcohol te komen. Om te voorkomen dat de bloedsuikerspiegel te laag wordt, kunt u voor de zekerheid iets zoets te eten of te drinken geven. Is de spraak achteruit gegaan door de te lage bloedsuikerspiegel, dan neemt u in ieder geval het gevaar van een hypoglykemie weg.

Het bewustzijn verliezen

Tot slot kan een persoon met een te lage bloedsuikerspiegel ook het bewustzijn verliezen. Raakt iemand bewusteloos door een te lage bloedsuikerspiegel, dan is dit een teken dat de bloedsuikerspiegel gevaarlijk laag is. Wordt er nu niet gehandeld, dan kan de persoon in kwestie een epileptische aanval krijgen en zelfs in coma raken. Bij het verliezen van het bewustzijn, is het dan ook erg belangrijk om direct te handelen. Zeker als de persoon in kwestie ook de andere symptomen van een te lage bloedsuikerspiegel laat zien.